Välkommen till IRIS GARDEN

Vi gör Feng Shui och trädgårdsplanering och inredning mm.

Harmoni & Balans

Att skapa harmoni och balans inomhus är en självklarhet, men att förlänga känslan utomhus, till trädgården, kan kännas onödig eller svår att greppa.

Vad är en trädgård och när blir tomten en trädgård?

En trädgård för mig är en bit mark som förvandlats till ett rum med träd som tak, buskar och staket som väggar samt marktäckare, gräsmatta och marktegel som golv. Ett rum som ger en känsla av skydd, i vilket man kan tillåta sig att slappna av, vara kreativ och/eller odla ätbart.

Trädgården planeras utgående från kundens önskemål, vilket kan vara allt från en öppen kal tomt till en rabatt i en gammal trädgård.

Rätt ofta ger kunden mig fria händer, men en lista på funktioner de önskar sig i sin trädgård är en given utgångspunkt samt önskemål om växter och färg.

Att skapa en förändring i trädgården är en kreativ process där jag jobbar utgående ifrån trädgårdens förutsättningar, läge och känsla. Att jobba utgående från feng shui principer är en värdefull röd tråd i all min design både för inomhus och utomhus miljöer.

Hittills har jag koncentrerat mig på utomhusmiljöer, men med tiden kommer jag att ta in även inomhusmiljön för att kunna stärka känslan av harmoni och balans som en helhet.